درباره ما
یکتا تجهیز طب کیان

فروشگاه اینترنتی یکتا تجهیز طب کیان به عنوان مرجعی تخصصی در فروش تجهیزات پزشکی و حوزه سلامت، درنظر دارد( ما مجوز آيمد imed داريم و ما رو در آيمد مشاهده نمائید) تا برای افزایش رفاه حال مردم نظیر جامعه پزشکی ، محققین عرصه سلامت، مراکز بهداشتی-درمانی و دانشگاهی خدمات مدرن تر و مناسبتری درقالب بستر فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی فراهم نماید.