کاریزما

شبکه ای لیست

نمایش یک نتیجه

کامپوزیت کاریزما BXL

کامپوزیت کاریزما BXL
  • کامپوزیت یونیورسال نانو هیبرید با ساختار ماتریس نو آورانه TCD – Matrix
  • کاربرد در همه ترمیم های خلفی و قدامی
  • پایه ماتریس TCD
  • 82% فیلر سایز فیلر : 5 nm – 20 micron
  • ذرات پراکنده نانو پارتیکل
  • نتیجه بینظیر در حالت single or multi shade layering
  • شناسه :2575
  • دسترسی:در انبار
950,000 تومان