قالبگیری

شبکه ای لیست

نمایش یک نتیجه

ست قالبگیری

ست قالبگیری

ست قالب گیری پروتسیل ونینی ایتالیا

بدون نیاز به اکتیواتور اضافه

تشکیل شده از مواد سیلیکونی(تراکمی) C-Sillicon

اندازه گیری بسیار دقیق

ثابت بودن قالب به مدت 15روز

کنترل زمان کار

مدت زمان سخت شدن 2:45 تا 3دقیقه

  • شناسه :2358
  • دسترسی:تمام شده
950,000 تومان

950,000 توماناطلاعات بیشتر