کن کاغذی تریبست

43,000 تومان

 • قیمت: 24,000 تومان تعداد/مقدار :
 • قیمت: 24,000 تومان تعداد/مقدار :
 • قیمت: 24,000 تومان تعداد/مقدار :
 • قیمت: 24,000 تومان تعداد/مقدار :
 • قیمت: 24,000 تومان تعداد/مقدار :
 • قیمت: 24,000 تومان تعداد/مقدار :
 • قیمت: 24,000 تومان تعداد/مقدار :
 • قیمت: 24,000 تومان تعداد/مقدار :
 • قیمت: 24,000 تومان تعداد/مقدار :
 • قیمت: 24,000 تومان تعداد/مقدار :
 • قیمت: 24,000 تومان تعداد/مقدار :
 • قیمت: 24,000 تومان تعداد/مقدار :
سنجش
دسته:

این محصول را به اشتراک بگذارید

توضیحات

 • کن کاغذی تریبست
 • از مواد پرمصرف در زمینه ی اندو
 • از جنس کاغذ
 • با جذب بسیار بالا
 • انعطاف پذیری مناسب در کانال
 • در سایز های مختلف